פוסטים

אופיה של הקרקע

הקרקע בשמה הפרטי נקראת אדמה והיא זו שמולידה ומזינה את כול ערכי החיים. תחשבו על זה שכול חי ,צומח ודומם נולדו מתוחה ומזנים ממנה לבניה וחיות ,ובסוף ימהם הם מתפרקים לתוכה ומהותם הופכת להיות אדמה ,מאדמה זו נבנים חיים חדשים וחוזר חלילה. תהליכי חיים אילו הם בסיס הבריאה ומהותה של הגאיה. הקרקע חיה: מגדלת,מתעברת,מתפרקת ונבנת […]